Στατιστικά βαθμολογικά στοιχεία Α΄Λυκείου της Δ/νσης  Δ. Ε. Β΄Αθήνας πρίν την απόφαση 103738/Γ2/03-07-2014 του Υ.ΠΑΙ.Θ. Δείτε τον σχετικό πίνακα.