Ανακοινώνεται ότι στο ΦΕΚ με αριθμό 1861 (τεύχος Β΄) δημοσιεύτηκε η με αρ. πρ. 95567/Γ2/20-06-2014 Υπουργική Απόφαση με θέμα«Ρύθμιση μαθητικών θεμάτων». Δείτε το σχετικό έγγραφο.