Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β Αθήνας
Αναζήτηση Γυμνασίου

Χρησιμοποιείστε την εφαρμογή, για να ενημερωθείτε ως προς το Γυμνάσιο εγγραφής του παιδιού σας, βάσει της ισχύουσας απόφασης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας, για το τρέχον σχολικό έτος.